Aan de deelnemers van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland (SBBF),

Sinds lange tijd heeft de SBBF Fair Bewaking BV uit Lelystad gecontracteerd als uitvoerend beveiligingsbedrijf verantwoordelijk voor de collectieve preventieve surveillances, alarmopvolging, keyholding e.d. De collectieve diensten van de SBBF worden aangeboden in Lelystad, Dronten, Noordoostpolder en Zeewolde.

Recent heeft beveiligingsorganisatie G4S de Fair Groep overgenomen. G4S versterkt met deze overname haar marktleiderspositie en een uitbreiding en verdichting van het mobiele surveillance-netwerk. De directie van G4S Nederland verzekert de klanten en medewerkers van Fair dat ze bij een solide en gezond bedrijf terechtkomen dat klant- en medewerkertevredenheid hoog in het vaandel heeft staan.

Voor de deelnemers van de SBBF blijft de situatie voor de lopende tripartite-overeenkomst tussen de deelnemer, SBBF en Fair Bewaking en in het bijzonder de uitvoering daarvan ongewijzigd. Stapsgewijs zal een transitietraject bij Fair in gang worden gezet.

De raamovereenkomst tussen SBBF en Fair Bewaking loopt tot maart 2016. De SBBF werkgroep Herijking visie en missie, bestuur SBBF en Raad van Toezicht SBBF treffen al enige tijd gezamenlijk voorbereidingen voor een nieuw te sluiten raamovereenkomst vanaf maart 2016, waarbij vanzelfsprekend veel aandacht wordt besteed aan de nieuwste inzichten en technologieën m.b.t. beveiligingsconcepten en –leveranciers.

De SBBF benadrukt dat zij de ontwikkelingen naar aanleiding van de overname van Fair Groep door G4S nauwlettend zal volgen teneinde de kwaliteit en kwantiteit van dienstverlening voor de deelnemers in het collectief te waarborgen.

Het bestuur van de SBBF zal de deelnemers op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de SBBF,

mr. A.G.P. van der Baan
voorzitter

Recentelijk is op het Trekkersveld in Zeewolde een nieuwe permanente uitvalsbasis in gebruik genomen t.b.v. de beveiliging van de Zeewolder bedrijfsterreinen. De basis is gevestigd op het bedrijfsterrein van Electronic Logistics. De post is permanent actief t.b.v. de participerende bedrijven. Naast diverse vormen van intensieve preventieve surveillance zijn daarmee ook de aanrijtijden voor alarmopvolging zeer kort.

5 juli 2013 werd de nieuwe uitvalsbasis officieel in gebruik genomen. Hierbij waren vertegenwoordigers aanwezig van de SBBF, de VBZ, De Bedrijfskring en natuurlijk Fair beveiliging alsmede directieleden van Electronic Partners.

sbbf

Sinds begin 2013 wordt de collectieve beveiliging van bedrijventerreinen Trekkersveld en Horsterparc te Zeewolde ‘s avonds en in het weekend uitgevoerd onder supervisie van de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland (SBBF).
De huidige beveiligingsleverancier van de SBBF, Fair Bewaking uit Lelystad, zorgt voor de bemanning van de Zeewolder uitvalsbasis. (meer…)

Zeewolder bedrijfsleven sluit aan bij Flevolandse samenwerking voor collectieve beveiliging bedrijfsterreinen

Sinds 1 januari 2013 wordt de collectieve beveiliging van bedrijventerreinen Trekkersveld en Horsterparc te Zeewolde ‘s avonds en in het weekend uitgevoerd onder supervisie van de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland (SBBF). De SBBF is al sinds 1995 actief met de uitvoering van collectieve beveiliging in Flevoland.
Vanaf medio 2012 zijn oriënterende gesprekken gevoerd tussen de SBBF en de Stichting Bedrijventerreinen Zeewolde (SBZ) om te komen tot bundeling van krachten.

In nauwe samenhang daarmee werd ook een nieuwe beveiligingsleverancier geselecteerd, Fair Bewaking uit Lelystad.

Door een goed samenspel tussen de SBBF, de SBZ, de Vereniging Horsterparc, Fair Bewaking en de gemeente Zeewolde, werden 58 deelnemende ondernemingen per 1 januari 2013, versneld  operationeel overgedragen. Inmiddels hebben ook diverse  nieuwe Zeewolder ondernemingen zich voor de collectieve beveiliging aangemeld. (meer…)

Volgende pagina »